Szkolenia odpowiadające

Potrzebom klientów

Skuteczna metodyka nauczania

Praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy

Obsługa Klienta i Sprzedaż

Profesjonalna obsługa klienta zarówno biznesowego jak i w administracji, hotelu czy biurze turystycznym, to tajemnica sukcesu niejednej organizacji. Ta umiejętność wymagana jest od wszystkich pracowników, na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Należy się jej uczyć i ciągle doskonalić.

Szkolenia dedykujemy szczególnie osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (petenta), w tym klienta kluczowego, technik negocjacji sprzedażowych, sprzedaży przez telefon (telemarketing), bezpośredniego kontaktu z klientem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach handlowych oraz metod zwiększania sprzedaży.

W trakcie szkoleń przekazujemy uczestnikom wiedzę jak skutecznie przygotowywać oferty, jak pozyskiwać klientów przez telefon, jak prowadzić rozmowy i negocjacje handlowe. Należy pamiętać, że sztuką jest utrzymanie dobrych relacji z klientem, a zwłaszcza z klientem kluczowym. Sukces polega nie na zdobyciu Klienta, ale utrzymywaniu takich relacjach z nim aby pozostał przy nas przez wiele lat oraz rekomendował naszą firmę, organizację innym potencjalnym klientom.

Tematy proponowanych szkoleń:

Harmonogram Obsługa Klienta i Sprzedaż:

Temat Szkolenia
Miejsce
Data

do góry ↑

Ekologus Sp. z o.o. © 2012, Bielsko-Biała