Porady eksperckie

Konsulting dla organizacji

Rozwojowe rozwiązania dla organizacji

Rzetelny konsulting organizacyjny

Konsulting dla administracji

Konsulting dla Administracji Rządowej i Samorządowej

Nowoczesne zarządzanie administracją publiczną to dostosowywanie się do szybko zmieniających się oczekiwań rynku, związanych z podniesieniem jakości świadczonych usług administracji, zarówno dla klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych,  dostępem do informacji oraz przyspieszeniem czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów.

Pomagamy naszym partnerom w podniesieniu poziomu obsługi klienta, rozwoju kompetencji menedżerskich w różnych obszarach, redukujemy czas oraz koszty związane z tą pracą. Specjalizujemy się również w reorganizacji procesów decyzyjnych, którymi podąża sprawa, w kierunku ich uproszczenia, które często wiąże się ze zmianami charakteru istniejących stanowisk. Redukujemy lub eliminujemy pracę, która nie wpływa od strony merytorycznej na podniesienie usług świadczonych przez instytucje przy oczywistym zachowaniu misji danej jednostki.

Osiągnięcie tych celów możliwe jest dzięki zaangażowaniu osób pracujących w danej organizacji, gdyż to one tworzą jej kulturę, klimat i wpływają bądź nie na odpowiednią jakość świadczonych usług i ich odbiór przez klientów, petentów i partnerów. Należy spojrzeć na administrację, jej urzędy i jednostki organizacyjne jako swoiste firmy.

Współzawodnictwo w warunkach nowej gospodarki wymaga elastyczności, autonomii, szybkiej wymiany informacji oraz nowego podejścia do obsługi klienta.

Warto przeanalizować obszary, w których chcecie Państwo poprawiać lub doskonalić swoje działania jako instytucja oraz poznać gdzie i w jaki sposób inwestować w rozwój organizacji oraz pracujących w niej ludzi.

Po zakończonym projekcie to Państwo zdecydują, kiedy następnym razem się spotkamy.

do góry ↑

Ekologus Sp. z o.o. © 2012, Bielsko-Biała