Porady eksperckie

Konsulting dla organizacji

Rozwojowe rozwiązania dla organizacji

Rzetelny konsulting organizacyjny

Konsulting

„Funkcjonowanie organizacji polega na osiąganiu celów. Pytanie o to jak sprawić by proces ten przebiegał w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich interesariuszy jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych pytań zarządzania.”

Zapraszamy do współpracy organizacje otoczenia biznesu oraz administracji, które poszukują rozwiązań rozwojowych w różnych obszarach, zarówno dla całych instytucji, działów, grup i zespołów zadaniowych jak i indywidualnych pracowników.

Nowoczesne Kształcenie i Rozwój – EKOLOGUS Sp. z o.o. jest licencjonowanym konsultantem rozwoju organizacyjnego XXI wieku i partnerem  ADVISIO, uprawnionym do stosowania nowoczesnej metodologii konsultingowej z wykorzystaniem internetowych narzędzi rozwoju organizacji

Synergia™
Synergia

Dialog strategiczny – skupia uwagę członków i otoczenia organizacji wokół najważniejszych celów strategicznych. Szybka i aktualna wiedza o tym, które cele wspierają się wzajemnie, które znacząco angażują pracowników, które są najbardziej problematyczne, a które wymagają ponownego rozważenia. Narzędzie wspierające dialog strategiczny w organizacji. Synergia to wyjście poza sztywne ramy, to szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

więcej »
Task Navigator
Task Navigator

Zadania i realizacja – aktualizacja zakresów zadań pracowników, weryfikacja kluczowych zadań przez przełożonych, wzajemna ocena realizacji zadań metodą 360° (Kontekstowa Skala Advisio). Narzędzie wspierające efektywność podejmowanych w organizacji działań. Task Navigator to budowanie systemów i procesów otwartych na zmiany w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

więcej »
Competence Navigator
Competence Navigator

Kompetencje pracowników – dające organizacji szansę na potrzebną jej elastyczność i adaptacyjność. Diagnoza kompetencji pracowników, różne perspektywy relacji, myślenie strategiczne, luki krytyczne i ślepe punkty, obszary z ryzykiem zastoju lub szansą na mistrzostwo. Narzędzie umacniające pracowników w rolach samoprzywódców, zarządzających własnymi zasobami oraz rozwojem. Competence Navigator to systemowe rozumienie organizacji.

więcej »
Star Tracks
Star Tracks

Kluczowi gracze – to decyzje personalne kogo organizacja uznaje za „talent”. Poszukiwanie talentów w organizacji, pracowników posiadających pożądane oraz kluczowe kompetencje, aktywnych, zauważanych przez przełożonych i przez współpracowników. Narzędzie wyłaniające talenty w oparciu o analizę zasobów sieci społecznych funkcjonujących wewnątrz organizacji. Star Tracks to przewaga konkurencyjna i innowacyjność.

więcej »
Talent Hunter
Talent Hunter

Selekcja nowych pracowników – na podstawie potrzeb i oczekiwań formułowanych wobec nich przez szerszy System organizacyjny. Ocena dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne, opinie asesorów z Assessment Center, profile zadaniowo-kompetencyjne. Narzędzie wspierające projekty rekrutacyjne oraz wdrożenie do pracy w okresie próbnym. Talent Hunter to świadomy wybór kandydata przez organizację i miejsca w organizacji przez pracownika (z wykorzystaniem metodologii i narzędzi internetowych Talent Hunter).

więcej »
Delight Index
Delight Index

Klimat organizacyjny – aby sprzyjał takim postawom i zachowaniom, które są czynnikiem sukcesu organizacji i przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce. pracownika (w oparciu o metodologię i narzędzia internetowych Delight Index). Diagnoza klimatu organizacyjnego, klarowność systemu - cele, struktury, procedury, zakresy decyzyjności i odpowiedzialności, relacje wewnętrzne i zewnętrzne, polityka personalna. Narzędzie umożliwiające zebranie opinii pracowników o organizacji. Delight Index to czynnik sukcesu w nowoczesnej gospodarce.

więcej »
Advisio

Zdajemy sobie sprawę, że nikt inny nie zna lepiej Organizacji czy Firmy niż jej dyrektor, właściciel czy menedżer oraz zaangażowani pracownicy. Naszą rolą jest wskazywanie różnych możliwości rozwoju organizacji. Ich zalet i wad. Wybór rozwiązania zawsze należy do Państwa lub do kadry zarządzającej organizacją. Wspieramy analizy, projekty oraz wdrożenia systemów, narzędzi i konkretnych modeli biznesowych. Współpracujemy z audytorami, doradcami, ekspertami i naukowcami w kraju i w państwach Unii Europejskiej.

„Organizacje istnieją po to, aby osiągać zamierzone cele. Do ich realizacji potrzebują pracy, umiejętności i zaangażowania ludzi.”

Advisio

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!

do góry ↑

Ekologus Sp. z o.o. © 2012, Bielsko-Biała